Site Loader

原帖:点击进入

全武器配件的解锁需要完成全部难度流程,个别特殊(看的到买不了)和隐藏(不解锁不会出现)配件需要完成特定难度下的特定搜查实绩
武器和配件的购买需要相应武器的熟练度达到规定要求

手枪:

92M

弹夹 V92M-MA1 V92M-MA2 V92M-MA3
精度 V92M-GL1 V92M-GL2
子弹IMPACT+ N9 92M N9A1 92M N9A2 92M
子弹POWER VIK 92M VIK+ 92M VIK+P 92M
子弹POWER+ TBM 92M TBM2 92M TBM3 92M
子弹LIBERATION+ AOQ 92M AOQ2 92M AOQ3 92M

M17GC

弹夹 VM17-MA1 VM17-MA2
弹夹 TM17-MB1 TM17-MB2
精度 VM17-GL1 VM17-GL2
子弹POWER V9+ M17 V9+P M17
子弹IMPACT+ N9 M17 N9A1 M17 N9A2 M17
子弹SPEED++POWER- WS M17

M22GC

弹夹 VM22-MA1 VM22-MA2
弹夹 TM22-MB1 TM22-MB2 TM22-MB3
精度 VM22-GL1 VM22-GL2
子弹POWER .40PV M22 .40PV+ M22
子弹IMPACT+ W45 M22 W45+ M22 W45+P M22

M22G G4

弹夹 VG4-MA1 VG4-MA2 VG4-ML1
弹夹 TG4-MB1 TG4-MB2
精度 VG4-GL1 VG4-GL2
子弹POWER .40PV G4 .40PV+ G4
子弹IMPACT+ W45 G4 W45+ G4 W45+P G4

.45auto A1

弹夹 N45A1-MC1 N45A1-MC2
精度 V45A1-GL1 V45A1-GL2
子弹POWER+IMPACT- ATP 45A1 ATP+ 45A1
子弹POWER+ HD 45A1 HD2 45A1 HD3 45A1

.45auto sfa

弹夹 N45sfa-MC1 N45sfa-MC2
精度 V45sfa-GL1 V45sfa-GL2
子弹POWER+IMPACT- ATP 45sfa ATP+ 45sfa
子弹POWER+ HD 45sfa HD2 45sfa HD3 45sfa

SBI4.3 cmp.

弹夹 N45SBI-MC1 N45SBI-MC2 N45SBI-MC3
精度 V45SBI-GL1 V45SBI-GL2
子弹POWER+IMPACT- ATP 45SBI ATP+ 45SBI
子弹POWER+ HD 45SBI HD2 45SBI HD3 45SBI

SZ239

弹夹 NSZ239-MC1 NSZ239-MC2
精度 VSZ239-GL1 VSZ239-GL2
子弹POWER 5PV SZ239 5PV+ SZ239 6PV SZ239
子弹SPEED++POWER- WS SZ239 WS2 SZ239

SZ229

弹夹 NSZ229-MC1 NSZ229-MC2
精度 VSZ229-GL1 VSZ229-GL2
子弹POWER 5PV SZ229 5PV+ SZ229 6PV SZ229
子弹SPEED++POWER- WS SZ229 WS2 SZ229

SZ220 SAO

弹夹 NSZ220-MC1 NSZ220-MC12 NSZ220-MC3
精度 VSZ220-GL1 VSZ220-GL2
子弹POWER V5 SZ220 V5S SZ220 V55 SZ220
子弹IMPACT+ W45 SZ220 W46 SZ220 W47 SZ220

MP10 3IN

精度 VMP10-GL1 VMP10-GL2
子弹POWER++ GT-5 MP10 G6AP MP10
子弹LIBERATION++POWER- HH MP10 HH2 MP10 HH3 MP10

686SEALs
<TABLE

Post Author: admin

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注